නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

නිති අසන පැණ

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ප්‍ර: ඔබේ නිෂ්පාදන භාරදීමේ කාලය කොපමණද?

පිළිතුර: පොදුවේ ගත් කල, අපගේ යන්ත්‍රය භාරදීමේ කාලය දින 20 ක් පමණ වන අතර, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේදී අභිරුචිකරණය කරනු ලැබේ.

ප්‍ර: අපගේ ලාංඡනය මත තැබීම වැනි නිෂ්පාදන අපගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි රිසිකරණය කළ හැකිද?

පිළිතුර: නිසැකවම අපගේ නිෂ්පාදන ඔබේ අවශ්‍යතාවය පරිදි රිසිකරණය කළ හැකිය, ඔබේ ලාංඡනය පැළඳ ගන්න.

ප්‍ර: නැව්ගත කිරීමේ කාලය බොහෝ කාලයක් ගත වන බැවින්, නිෂ්පාදන බිඳී නොයන බවට ඔබ සහතික කරන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: හානිය වැළැක්වීම සඳහා අපගේ නිෂ්පාදන හොඳින් ඇසුරුම් කර ඇත.